Drukuj

Dnia 26 lutego 2020 r. /środa/ o godzinie 11oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
 7. Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego
 11. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 12. Zakończenie obrad.