Drukuj

Dnia 5 lutego 2020 r. /środa/ o godzinie 9oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach w filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. 9 Pułku Piechoty Legionów AK w Białopolu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białopole oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
  6. Wolne wnioski i zapytania radnych.
  7. Zakończenie obrad.