Drukuj

Po zakończeniu sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia b.r. odbyło się  spotkanie noworoczne, zgodnie z tradycją samorząd  dokonał podsumowania mijającego 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Wilgos powitał wszystkich zaproszonych na uroczystą sesję, w której uczestniczyli przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z gminą, duchowni, radni, sołtysi,  kierownicy zakładów pracy i instytucji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, strażacy. Wójt Gminy Henryk Maruszewski podsumował kończący się rok, podziękował wszystkim za współpracę i pomoc w realizacji gminnych zadań oraz złożył życzenia na nowy rok.

W 2019 roku na terenie gminy za kwotę ponad 3,5 mln zł zrealizowano m.in. następujące inwestycje:

 Kultywując polską tradycję i obrzędowość, jak dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń i przyjmowanie kolędników w dalszej części uroczystości wystąpił uczniowski  Zespół  Pieśni i Tańca „Tęcza”.

 Uroczyste spotkanie zakończył wspólny opłatek.