Po zakończeniu sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia b.r. odbyło się  spotkanie noworoczne, zgodnie z tradycją samorząd  dokonał podsumowania mijającego 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Wilgos powitał wszystkich zaproszonych na uroczystą sesję, w której uczestniczyli przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z gminą, duchowni, radni, sołtysi,  kierownicy zakładów pracy i instytucji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, strażacy. Wójt Gminy Henryk Maruszewski podsumował kończący się rok, podziękował wszystkim za współpracę i pomoc w realizacji gminnych zadań oraz złożył życzenia na nowy rok.

W 2019 roku na terenie gminy za kwotę ponad 3,5 mln zł zrealizowano m.in. następujące inwestycje:

  • Przebudowano 2,8 km dróg gminnych i powiatowych w Białopolu, Raciborowicach, Raciborowicach Kolonii oraz w Teremcu.
  • Zmodernizowano most na Wełniance w Busieńcu.
  • Zakupiono i zamontowano solary i pompy ciepła w 130 gospodarstwach domowych.
  • W 2019r. zakończono 2 etap prac scaleniowych w 6 miejscowościach gminy (Białopolu, Buśnie, Kicinie, Strzelcach - Kolonii, Teremcu i Zabudnowie). Obecnie trwają prace nad opracowaniem projektu technicznego zagospodarowania poscaleniowego.
  • Powstała pierwsza w naszej gminie Spółdzielnia Socjalna „Dynamiczna MBD” w Raciborowicach, która pozyskała z UE 120 tys. zł na adaptację świetlicy pod działalność gastronomiczną. Gmina wykonała c.o. oraz przekazała wyposażenie kuchenne.
  • W 2019r. pozyskano środki unijne z PROW, rozstrzygnięto przetarg oraz rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Strzelcach - Kolonii. Termin zakończenia inwestycji jest zaplanowany na koniec marca 2020r.
  • Tradycyjnie wraz z inwestycjami w minionym roku wspólnie ze Szkołami, Stowarzyszeniami, Parafiami organizowaliśmy wiele imprez kulturalnych oraz sportowych, m.in.: Turnieje regionalne, a nawet międzynarodowe w szachach i tenisie stołowym. Obchody 101. rocznicy odzyskania Niepodległości  w Parafii Buśno zostały połączone z uroczystością złożenia ziemi pobranej z miejsc walki Polskich Patriotów w latach 1939 - 1984.

 Kultywując polską tradycję i obrzędowość, jak dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń i przyjmowanie kolędników w dalszej części uroczystości wystąpił uczniowski  Zespół  Pieśni i Tańca „Tęcza”.

 Uroczyste spotkanie zakończył wspólny opłatek.