W dniu 30 października 2019r. w Chełmskim Domu Kultury w Chełmie odbył się XX Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów. Przegląd adresowany był do seniorów z terenu województwa lubelskiego, działających w klubach seniora, domach kultury, domach pomocy społecznej, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz w innych środowiskach seniorskich – zarówno skupionych w zespołach artystycznych, jak i do wykonawców indywidualnych, pragnących zaprezentować swoje umiejętności artystyczne.

Celem Przeglądu była prezentacja dorobku artystycznego seniorów i wyłonienie najciekawszych prezentacji, wymiana doświadczeń, integracja społeczna niwelująca bariery izolacji społecznej i umożliwiająca czynne włączenie się w  nurt życia środowiska. Tradycyjnie z naszej gminy w Przeglądzie uczestniczył Zespół „BOROWIANKI” z Raciborowic-Kolonii, który zaprezentował piosenkę: „Matuś moja miła” oraz „Piszesz listy”. 

Zespół „Borowianki” uczestniczył też 19.10.2019 r. w „V Seniorskiej Balladzie im. Ireny Rutkowskiej” we Włodawie. Było to spotkanie integracyjne, które pozwoliło uczestnikom zaprezentować swoją działalność artystyczną, wymienić doświadczenia, poznać kulturę i zwyczaje lokalnych społeczności, nawiązać znajomości i przyjaźnie seniorów z naszego regionu.