W dniu 09 listopada 2019 roku we Włodawie odbył się XII Przegląd Piosenki Żołnierskiej, w którym uczestniczyły 10 zespołów wokalno-muzycznych, 8 zespołów śpiewaczych wieloosobowych oraz 24 solistów z województwa lubelskiego.

Celem Przeglądu była popularyzacja pieśni i piosenki żołnierskiej, poznanie przez śpiew historii i dziejów oręża polskiego oraz wychowanie uczestników w duchu patriotyzmu. Gminę Białopole reprezentował zespół Remedium”, który w kategorii: zespoły śpiewacze wieloosobowe zajął  III miejsce. Zespół zaprezentował piosenki: „Rozkwitają pąki białych róż” i „Wrócą chłopcy z wojny”, otrzymał nagrodę rzeczową oraz pamiątkowy dyplom.