Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” .

 Jednym z załączników do w/w wniosku jest posiadanie inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

 Beneficjentem programu są jednostki samorządu terytorialnego.

 W związku z powyższym w ramach inwentaryzacji, przyjmowane będą oświadczenia, o ilości posiadanych odpadów, od osób posiadających w/w odpady.

Druki oświadczeń dostępne  są :

-  u Sołtysów w poszczególnych miejscowościach

-  w Urzędzie Gminy Białopole (pok. nr 15)

-  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy

Termin składania oświadczeń-  do 15 listopada 2019 r.

Miejsce składania oświadczeń – Urząd Gminy Białopole (pok. nr 15)

 

Oświadczenie

Klauzula