Informujemy, że dnia 10 października o godz. 9.30 odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Wolne wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania.
  7. Zakończenie obrad.