Drukuj

Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych realizuje w terminie  wrzesień -listopad 2019 projekt odnoszący się do wydarzeń z wojny polsko–bolszewickiej z 1920 r, które rozgrywały się  w naszej okolicy,  opisanych we wspomnieniach mjra Tadeusza Kossaka i do związanego z nimi miejsca - pałacyku myśliwskiego Zamoyskich w Maziarni.

Celem zaplanowanych działań jest między innymi upowszechnienie wiedzy i zwiększenie świadomości dotyczącej wydarzeń związanych z odbudową polskiej państwowości, wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem historyczno-kulturowym oraz zaangażowanie mieszkańców do inicjatyw kulturotwórczych uwzględniających jego ochronę.

Realizatorzy projektu rozegrają grę terenową, zorganizują historyczny piknik z ułanem, obchody Europejskich Dni Dziedzictwa (spacer po zespole parkowo-pałacowym w Maziarni i akcję umieszczania podcastów o tym obiekcie w internecie), przeprowadzą konkurs fotograficzny.

Na realizację projektu Pro Futuro otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Koalicje dla Niepodległej” na lata 2017-2022 MKiDN.