Drukuj

Informujemy, że 12 sierpnia 2019 r. o godzinie 900 odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Żmudź a Gminą Białopole w sprawie powierzenia Gminie Żmudź realizacji zadania publicznego Gminy Białopole w zakresie pomocy społecznej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Białopolu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojsławice.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

9. Informacja o przebiegu prac w rolnictwie i ustalenie koncepcji organizacji dożynek gminnych.

10. Informacja z realizacji inwestycji gminnych.

11. Wolne wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania.

12. Zakończenie obrad.