Wójt Gminy Białopole informuje rolników, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonej przez Instytut Nawożenia i Gleboznastwa w Puławach, ogłoszony został kolejny 6 raport z którego wynika, że na terenie Gminy Białopole susza występuje w uprawach na kategorii gleby I i II.

W kategorii gleby I są to: zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, oraz na kategorii gleby II rzepak i rzepik. Ze strony internetowej Urzędu Gminy lub w siedzibie Urzędu Gminy można pobrać wnioski, które należy składać w związku z powstałymi szkodami w uprawach polowych. Do oświadczenia należy dołączyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2019. Komisja dokonuje szacowania strat podczas lustracji w terenie. Jednocześnie informujemy, że komisja szacuje szkody w uprawach rolnych na których nie dokonano zbiorów. Kategorię gleby na danej działce można sprawdzić w Systemie Monitoringu Suszy klikając zakładkę główna, następnie mapa kategorii glebowych, pojawi się mapa Polski, następnie kliknąć województwo lubelskie klikając do momentu pojawienia się gminy i danych miejscowości wraz z numerami działek, gdzie kolorami są oznaczone kategorie glebowe.

 

Oświadczenie uprawy.pdf

Oświadczenie zwierzęta.pdf

Klauzula susza.doc