Od dnia 10 lipca 2019 r. Firma Geotrasa rozpoczyna prace na terenie Gminy Białopole, związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Osoby wykonujące w/w prace będą posiadały osobiste identyfikatory podpisane przez Starostę Chełmskiego.