9 czerwca 2019 r. na stadionie w Białopolu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy oraz dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Horeszkowic i Strzelec. Konkurencje oceniała powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie

Komisja sędziowska, a głównym sędzią  był kpt Maciej Piszczek.

Strażakom kibicowała  licznie zgromadzona publiczność oraz przybyli goście:
mł. bryg. mgr inż. Artur Rutkowski– Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Chełmie, Wacław Nafalski – Prezes ZOG ZOSP RP w Białopolu, Andrzej Rusak - Komendant Gminny ZOSP RP w Białopolu i Członek ZOP ZOSP RP w Chełmie, Waldemar Szykuła – Sekretarz ZOG ZOSP RP w Białopolu i Sekretarz Gminy oraz przedstawiciele samorządu gminnego na czele z  Waldemarem Wilgosem – Przewodniczącym Rady Gminy ,Henrykiem Maruszewskim – Wójtem Gminy Białopole
oraz Stanisławem Janiukiem –Zastępcą Wójta Gminy Białopole.

 

Zawody rozegrano w dwóch  konkurencjach:

- ćwiczenie bojowe

- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.

 W klasyfikacji generalnej zawodów poszczególne jednostki zajęły następujące
miejsca:

1. OSP Horeszkowice - z wynikiem 1,3931 pkt
2.
OSP Strzelce - z wynikiem 1,4418 pkt
3. OSP Białopole-z wynikiem 1,4796 pkt
4. OSP Teremiec - z wynikiem 1,5540 pkt
5.
OSP Teresin - z wynikiem 1,5725 pkt
6.
OSP Buśno - z wynikiem 2,0108 pkt
7. OSP Raciborowice – Kolonia - z wynikiem 2,0497 pkt
8. OSP Kurmanów - z wynikiem 2,0972 pkt

1. MDP Horeszkowice - z wynikiem 1,3681 pkt
2. MDP Strzelce - z wynikiem 1,4618 pkt

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody, a drużyny OSP Horeszkowice , OSP Strzelce i OSP Białopole - Statuetki Św. Floriana ufundowane przez Wójta Gminy Białopole, Prezesa ZG ZOSP RP w Białopolu i Komendant Gminnego ZOSP RP w Białopolu. W czasie zawodów za propagowanie gminy na płaszczyźnie wiedzy przeciwpożarowej uhonorowano nagrodą rzeczową Michała Fedeca, ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu , uczestnika 42 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”. Michał wygrał etap turnieju powiatowego w II grupie wiekowej i reprezentował powiat chełmski na szczeblu wojewódzkim w Lublinie.