Trzy uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu zdobyły nagrody w XVII Powiatowym Konkursie Poetyckim im. Pauliny Hołysz pod nazwą ,,Złote Pióro”. Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Chełmie i Szkołę Podstawową w Strachosławiu.

II miejsce ( w kategorii kl. IV- VI) uzyskała Hanna Gagoł- uczennica kl. VI , która napisała trzy przepiękne wiersze: ,, Krzyż”, ,,Moje marzenie”, ,, U nas, czyli na ziemi”. Wyróżnienie otrzymała także Karolina Jelinek z kl. IV za humorystyczny wiersz ,,Zabawa ze słonkiem’’.

Zaś w kategorii kl. VII- VIII i gimnazjum II miejscem nagrodzono Wiktorię Jurczuk, która w swoich lirykach zastosowała piękne metafory o świecie uczuć. Jej wiersze: ,, Zastąp mi”, ,,Śnić”, ,, W zamęcie uczuć’’ pokazują , iż wyobraźnia poety jest niczym nie ograniczona, jak poezja, której nie obowiązuje czas i przestrzeń.

Uczennice do konkursu przygotowywała polonistka Wanda Koza.

Oprócz nagród książkowych młodzi poeci otrzymali tę najcenniejszą – almanach poezji , w którym znalazły się utwory wszystkich laureatów.