W Gminie Białopole od wielu lat tradycją jest uroczyste świętowanie Dnia Matki i Dziecka. W tym roku ta piękna uroczystość odbyła się w sobotę 25 maja w Kurmanowie.

         Głównym organizatorem tego święta było Koło Gospodyń Wiejskich w Kurmanowie przy współpracy z Kołami z terenu całej Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białopolu oraz miejscowymi szkołami.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta, odprawiona przez Księdza – Andrzeja Łuszcza - Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Buśnie.

Dalsza część uroczystości odbywała się w świetlicy w Kurmanowie, gdzie przybyli zaproszeni goście: Beata Augustynek – Radna Powiatu Chełmskiego, Jan Rudnicki – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych w Chełmie, natomiast z ramienia Samorządu Gminy Białopole obecny był Wójt Gminy – Henryk Maruszewski i Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Wilgos. W uroczystości uczestniczyli również dyrektorzy szkół i kierownicy miejscowych zakładów pracy, przedstawiciele organizacji społecznych i związkowych, delegacje ze wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Białopole.

         Po powitaniu zaproszonych gości przez Przewodniczącą miejscowego KGW, a jednocześnie sołtys tej miejscowości – Beatę Kijańczuk, Wójt Gminy Białopole, Przewodniczący Rady, dyrektorzy miejscowych szkół, Prezes Zarządu RZRKiOR oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Białopolu  złożyli życzenia dla wszystkich  mam  i  dzieci. Dopełnieniem tych pięknych życzeń były kwiaty wręczone mamom przez dzieci, natomiast dzieci otrzymały słodycze.

         Uroczystość uświetniona została występami dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu, Krzysia Gągoła, Patrycji Wilgos oraz zespołu „Borowianki" z Raciborowic-Kolonii.

         Następnie wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kurmanowie przy wsparciu Pań z KGW z terenu całej gminy.

         Podczas uroczystości przewodnicząca KGW w Kurmanowie podziękowała wszystkim sponsorom za wsparcie tej pięknej uroczystości.