Informujemy, że 28 maja 2019 r. o godzinie 1300 odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.

Porządek obrad przewiduje: 

- Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

- Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

- Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

- Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę chodników w miejscowości Białopole i Raciborowice przy drodze wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

- Informacja Komendanta GZ ZOSP RP o odbytych zebraniach sprawozdawczych i bieżącej działalności OSP.

- Wolne wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania.

- Zakończenie obrad.