Struktura urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy


1. WÓJT GMINY
- Henryk Maruszewski, tel. 82 568-22-04

2. ZASTĘPCA WÓJTA, STANOWISKO DS. BUDOWNICTWA i  PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
- Mirosław Świetlicki, tel. 82 568-22-15

3. SEKRETARZ GMINY, STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY, PROMOCJI I INFORMATYKI URZĘDU
-Beata Augustynek, tel. 82 568-22-04

4. SEKRETARIAT
 tel. 82 568-22-04

5. SKARBNIK GMINY
- Anna Prucnal, tel. 82 568-22-39

6. STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI i ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
-Lucyna Wojtaczka,  tel. 82 568-24-39

7. STANOWISKO DS. GOSPODARKI ZIEMIĄ, MIENIEM KOMUNALNYM I OGÓLNO-ROLNYCH
-Damian Grzegorzewski, tel. 82 568-22-15
 
8. STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
-Edyta Krzewska, tel. 82 568-22-15
 
9. STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
-Magdalena Kapluk, tel. 82 568-26-17
 
10. STANOWISKO DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ KASY URZĘDU
- Grażyna Łój, tel. 82 568-26-17

11. STANOWISKO DS. ORGANIZACJI I KADR
- Anna Cichacka, tel. 82 568-22-04
 
12. ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO, STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH, EWIDENCJI LUDNOŚCI I OŚWIATY
- Jolanta Masłowska, tel. 82 568-22-39
 
13.  STANOWISKO DS. WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH
- Mirosława Kramek, tel. 82 568-26-17
 
14. STANOWISKO PRACY DS. OBRONNYCH, P. POŻAROWYCH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- Krystyna Maleszyk, tel. 82 568-22-39
 
15. STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
 - Dorota Śliwa, tel. 82 568-26-17

16. STANOWISKO DS. OPŁAT LOKALNYCH I PODATKU VAT
- Marzena Kołodyńska, tel. 82 568-24-39

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   

  KIEROWNIK
- Dorota Napora, tel. 82 568 22 46

STRASZY PRACOWNIK SOCJALNY
- Anna Gągoł, tel. 82 568 22 46

PRACOWNIK SOCJALNY
- Ewelina Zięba, tel. 82 568 22 46

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH
- Małgorzata Krasowska, tel. 82 568 22 46

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁOPOLU

DYREKTOR
- Alicja Ilasz, Tel 82 568 22 19

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELCACH

DYREKTOR
- Zbigniew Chwedyna, te. 82 568 31 79

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIAŁOPOLU    

DYREKTOR  
-  Elżbieta Kudrej, tel. 82 568 24 30    

BIBLIOTEKARZ
- Anna Mazur, tel. 82 568 24 30

MŁODSZY INSTRUKTOR
- Jan Andrzej Ostrowski, tel. 82 568 24 30