wojtb.jpg

Wójt Gminy
Henryk Maruszewski
vice_1.jpg

Zastępca Wójta Gminy
Stanisław Janiuk


Sekretarz Gminy

 


Skarbnik Gminy

Anna Prucnal