wojtb.jpg

Wójt Gminy
Henryk Maruszewski
vice_1.jpg

Zastępca Wójta Gminy
Stanisław Janiuk
sekr.jpg

Sekretarz Gminy
Waldemar Szykuła
 


Skarbnik Gminy

Anna Prucnal