wojtb.jpg

Wójt Gminy
Henryk Maruszewski


Zastępca Wójta Gminy
Mirosław Świetlicki
 

Skarbnik Gminy

Anna Prucnal
 

 

Sekretarz Gminy
Beata Augustynek