Komisja Rewizyjna Rady Gminy Białopole

 

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

 1.

 Goszczyński Leszek

 Przewodniczący

 2.

 Kamiński Mariusz

 Członek

 3.

 Napora Wiesław

 Wiceprzewodniczący

 4.

 Krasnowski Mariusz

 Członek

 5.

 Dowierciał Lucjan

 Członek

 

 Komisja  Zdrowia, Oświaty, Kultury oraz Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

 

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Kędzierska Agnieszka

Członek

2. Leśnicki Sławomir Przewodniczący
3. Daniluk Ryszard Członek
4. Wilgos Waldemar Członek

5.

Łukaszewski Artur

Wiceprzewodniczący

 

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Białopole
 

 

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Staniszewski Henryk

Przewodniczący

2.

Majewski Edward

Wiceprzewodniczący

3.

Ciężki Kazimierz

Członek

4.

Niedźwiedzki Mieczysław

Członek

5.

Pawelec Sławomir

Członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białopole

 

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Ciężki Kazimierz

Przewodniczący

2.

Staniszewski Henryk

Członek

3.

Leśnicki Sławomir

Członek

4.

Goszczyński Leszek

Wiceprzewodniczący