Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Białopole obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Chełmie informuje, co następuje: 

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30.04.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Białopole do niżej wymienionych komisji wyborczych: 

- Nr 1, w liczbie 3, - Nr 2, w liczbie 1, - Nr 3, w liczbie 1, 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Gminy Białopole. 

§3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

Komisarz Wyborczy w Chełmie 

Katarzyna Zawiślak