W niedzielę 17 lutego 2019 r. w Rejowcu odbył się Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej. Było to już XXV spotkanie z piosenką ludową w Rejowcu – miejscu spotkań wykonawców z całego regionu w celu nawiązania kontaktów, wymiany repertuaru, zaprezentowania przyśpiewek i polskich pieśni ludowych, które odchodzą w zapomnienie. W tym roku zgłosiło się 41 zespołów śpiewaczych i kapel ludowych, łącznie w całym wydarzeniu udział wzięło około 400 osób. Naszą Gminę reprezentowały zespoły: „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii, „Flowers” z Białopola oraz  „Remedium” z Białopola.