Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

„Podejmowanie działalności gospodarczej”.

– limit środków: 200 000,00 zł (ogłoszenie o naborze 1/2019) 

Termin naboru wniosków: 4 kwietnia 2019 roku - 18 kwietnia 2019 roku

Szczegółowe informacje na stronie www.ziemiachelmska.pl zakładka: LEADER 2014-2020/Podzakłada: Ogłoszenia o naborach wniosków  oraz w Biurze LGD „Ziemi Chełmskiej” pl. Niepodległości 1/330 w Chełmie, tel:. 82 562-75-71                                                                                                        

pastedGraphic.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.