Upamiętniając 77. rocznicę powstania Armii Krajowej i Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu   odbył się uroczysty apel. Wzruszające wiersze i piosenki pokazały jak tragiczne były losy żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji wojskowych, którzy mimo zakończenia wojny nie złożyli broni i nadal walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę stając się ofiarami prześladowań ze strony władz komunistycznych.

Co roku uczniowie przypominają bohaterską postawę Polaków, którzy nie zgodzili się na wprowadzenie nowej władzy i oddali życie za wolną Polskę. Apel przygotowały panie: Wioletta Lachowska i Joanna Rondoś.