W niedzielę 27 stycznia 2019 r. Zespół „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii, „Flowers” z Białopola, „Remedium” z Białopola oraz Hanna Gągoł i Krzysztof Gągoł uczestniczyli w XV Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych – „Kolędy i Pastorałki” w Moniatyczach. Celem przeglądu była popularyzacja kolęd i pastorałek, kultywowanie i upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz doskonalenie warsztatu artystycznego.

Po wysłuchaniu 33 zespołów oraz 3 solistów Jury przyznało: wyróżnienia w kategorii SOLISTA dla Hanny Gągoł i Krzysztofa Gągoł, w kategorii ZESPÓŁ - „Flowers” z Białopola, natomiast nagrodę otrzymał Zespół Remedium z Białopola. Również w tym samym dniu w Dubience odbył się X Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. Naszą gminę reprezentowały Zespoły: „FLOWERS” z Białopola i „Remedium” z Białopola oraz soliści: Hanna Gągoł i Krzysztof Gągoł. Efekty występu naszej reprezentacji zostały docenione przez Komisję konkursową: w kategorii: soliści IV - VIII - Krzysztof Gągoł zajął pierwsze miejsce, natomiast w kategorii: zespoły dorosłe – zespół Remedium zajął również pierwsze miejsce, zespół „FLOWERS” wyśpiewał trzecie miejsce. Zespoły otrzymały pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Krzysztof Gągoł otrzymał również nagrodę specjalną. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.