Drukuj

Po zakończeniu sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia b.r. odbyło się  spotkanie noworoczne, zgodnie z tradycją samorząd  dokonał podsumowania mijającego 2018 roku. Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Wilgos powitał wszystkich zaproszonych na uroczystą sesję, w której uczestniczyli przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z gminą, duchowni, radni, sołtysi,  kierownicy zakładów pracy i instytucji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, strażacy.Wójt Gminy Henryk Maruszewski podsumował kończący się rok, podziękował wszystkim za współpracę i pomoc w realizacji gminnych zadań oraz złożył życzenia na nowy rok. 

W 2018 roku za kwotę ponad 3,2 mln zł zrealizowano m.in. następujące inwestycje:

Kultywując polską tradycję i obrzędowość, jak dzielenie się opłatkiem, składanie  życzeń i przyjmowanie kolędników w dalszej części uroczystości wystąpił Zespół „Remedium”. Uroczyste spotkanie zakończył wspólny opłatek.