Po zakończeniu sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia b.r. odbyło się  spotkanie noworoczne, zgodnie z tradycją samorząd  dokonał podsumowania mijającego 2018 roku. Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Wilgos powitał wszystkich zaproszonych na uroczystą sesję, w której uczestniczyli przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z gminą, duchowni, radni, sołtysi,  kierownicy zakładów pracy i instytucji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, strażacy.Wójt Gminy Henryk Maruszewski podsumował kończący się rok, podziękował wszystkim za współpracę i pomoc w realizacji gminnych zadań oraz złożył życzenia na nowy rok. 

W 2018 roku za kwotę ponad 3,2 mln zł zrealizowano m.in. następujące inwestycje:

  • Przebudowano 1,6 km dróg gminnych w Białopolu i Raciborowicach,  Strzelcach i Teresinie. Wartość zadań  410 tys. zł, w tym 30 tys. zł pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
  • W 2018r. kontynuowano prace scaleniowe w 6 miejscowościach gminy (Białopolu, Buśnie, Kicinie, Strzelcach - Kolonii, Teremcu i Zabudnowie). Całkowity koszt projektu to 17 mln zł. Przybliża się termin realizacji najważniejszej dla mieszkańców części prac tego projektu – zagospodarowania poscaleniowego, gdzie będą budowane drogi gminne.
  • Przebudowano ponad 6 km dróg powiatowych w Teresinie, Strzelcach - Kolonii i Strzelcach. Gmina dofinansowała  te zadania kwotą 300 tys. zł
  • W 2018r. wykonano termomodernizację Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Strzelcach oraz świetlico – remiz w Buśnie, Białopolu, Kurmanowie i Raciborowicach - Kolonii za kwotę ponad 2 mln zł, w tym pozyskano z Unii Europejskiej 1,3 mln zł.
  • Gmina w 2018 roku dokonała wymiany ostatniego Żuka strażackiego na nowocześniejszego Opla Vivaro dla OSP Raciborowice - Kolonia za 30 tys. zł, w tym pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego 11,6 tys. zł. 
  • Tradycyjnie oprócz inwestycji w minionym roku wspólnie ze Szkołami, organizacjami społecznymi, Gminny Ośrodek Kultury organizował wiele imprez kulturalnych i sportowych, m.in. 50-lecie 24 małżeństw z naszej gminy, uroczystość była połączona z Jubileuszem 10-letniej działalności Zespołu „Tęcza”, 35-lecie Zespołu „Borowianki”, Turnieje regionalne, międzynarodowe w tenisie stołowym i szachach. Podczas tych imprez szczególnie nawiązywaliśmy do setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Miłym akcentem były inscenizacje tańca flagi w wykonaniu uczennic Szkoły Podstawowej w Białopolu. W czasie uroczystości uczestnikom przekazaliśmy 200 flag narodowych.

Kultywując polską tradycję i obrzędowość, jak dzielenie się opłatkiem, składanie  życzeń i przyjmowanie kolędników w dalszej części uroczystości wystąpił Zespół „Remedium”. Uroczyste spotkanie zakończył wspólny opłatek.