W sobotę i niedzielę – 24-25 listopada 2018 r. w Werbkowicach odbył się VIII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych, który skierowany był do zespołów, solistów i duetów z powiatu hrubieszowskiego oraz z powiatów z nim sąsiadujących. Celem Festiwalu była popularyzacja pieśni i piosenek ludowych naszego regionu, konfrontacja dorobku artystycznego zespołów oraz doskonalenie warsztatu wokalnego, wymiana doświadczeń uczestników i instruktorów. Tradycyjnie w Festiwalu brały udział Zespoły z naszej gminy. W dniu 24 listopada komisja po wysłuchaniu 33 zespołów przyznała II miejsce w kategorii:  zespoły a'capella, z akompaniamentem akordeonu, instr. klawiszowych, podkład cd  dla zespołu „Flowers” z Białopola, który wykonał utwory: „Bystra woda” oraz „Wyszła chmureczka”. Drugiego dnia festiwalu brało udział 9 zespołów. Naszą gminę reprezentował zespół „Borowianki” z  Raciborowic – Kolonii, który otrzymał wyróżnienie za zaprezentowanie  piosenek: „Matuś moja miła” oraz „Hop siup”.