W dniu 13 października 2018r. w Hrubieszowie odbył się XIX Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów. Przegląd adresowany był do seniorów z  terenu województwa lubelskiego, działających w klubach seniora, domach kultury, domach pomocy społecznej, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  i Inwalidów oraz w innych środowiskach seniorskich – zarówno skupionych w zespołach artystycznych, jak i do wykonawców indywidualnych, pragnących zaprezentować swoje umiejętności artystyczne. Celem Przeglądu była prezentacja dorobku artystycznego seniorów i wyłonienie najciekawszych prezentacji, wymiana doświadczeń, integracja społeczna niwelująca bariery izolacji społecznej i umożliwiająca czynne włączenie się w nurt życia środowiska.  Tradycyjnie z naszej gminy w Przeglądzie uczestniczył Zespół „BOROWIANKI” z Raciborowic-Kolonii, który zaprezentował piosenkę: „Żeby nie ta góra” oraz „Nad rzeczką pod lasem”.