W dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Gminy Białopole, GOPS oraz GOK będą nieczynne.

Zgodnie z zarządzaniem Nr 61/2018 Wójta Gminy Białopole z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 z późn. zm.) ustala się z dzień 24 grudnia 2018 r. (wigilia) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Białopole z obowiązkiem odpracowania w dniu 15 grudnia 2018 r.