W tym roku 100 rocznica odzyskania Niepodległości była świętowana wraz z Jubileuszem 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurmanowie. Uroczystość odbyła się w dniu 11 listopada br. Msza Św. w intencji  Ojczyzny i Strażaków w kościele parafialnym w Buśnie rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Młodzież szkolna  zrzeszona w Zespole „Tęcza” Święto Niepodległości uczciła patriotycznym występem artystycznym.

Następnie  wszyscy  udali  się  do  remizo-świetlicy w Kurmanowie na  uroczystości jubileuszowe. Po wysłuchaniu hymnu OSP , druh Zdzisław Chabernal  powitał  zaproszonych gości : Ks. Andrzeja Łuszcza- proboszcza parafii rzymsko-katolickiej w Buśnie, profesora doktora habilitowanego  Józefa Zająca Senatora Rzeczypospolitej   
Polskiej- prorektora PWSZ w Chełmie wraz z kierownikiem biura Senatora  Edytą Bronisz, -władze samorządowe reprezentowane były przez: Beatę Augustynek-radną i przedstawicielkę Starostwa Powiatowego w Chełmie, Henryka Maruszewskiego- Wójta Gminy Białopole, Waldemara Wilgosa- przewodniczącego Rady Gminy Białopole
wraz z radnymi, sołtysami i pracownikami urzędu, dyrektorów Szkół Podstawowych w Białopolu i Strzelcach Barbarę Kowalską-Tomicką oraz  Zbigniewa Chwedynę, wszystkie druhny i druhów na czele z przedstawicielem Komendy Miejskiej PSP mł. bryg. Dariuszem Popkiem- Dowódcą Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 1 w Chełmie , Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Wacławem Nafalskim oraz Komendantem Gminnym Związku OSP RP Andrzejem Rusakiem.
Następnie podziękował za pomoc organizacyjną i finansową dla sponsorów uroczystości -kierowników i przedstawicieli zakładów pracy: Zofii Grabińskiej – Prezes GS”SCH” w Białopolu, Mariuszowi Nagadowskiemu – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Strzelce w Maziarni Strzeleckiej, Wacławowi Semeryło – Prezesowi Elektrostal Spółka jawna w Lublinie, Zdzisławowi Rusakowi- Prezesowi Spółdzielni Usług Rolniczych w Białopolu, Grzegorzowi Pachcińskiemu- FHU „Sigma” Materiały Budowlane, Pelagii Sztejn, sołtys Kurmanowa Beacie Kijańczuk i wszystkim Paniom , które zaangażowały się  w przygotowanie  święta.
Druh Grzegorz Krakiewicz - zapoznał zebranych z historią powstania jednostki. Z okazji jubileuszu na wniosek Zarządu jednostki OSP  indywidualnie zostali uhonorowani  odznaczeniami następujący druhowie: Srebrny Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymał Bogusław Walczuk, Brązowy Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymał Grzegorz Krakiewicz. Słowa podziękowania za działalność z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i listy gratulacyjne  strażacy otrzymali od  profesora doktora habilitowanego  Józefa Zająca Senatora Rzeczypospolitej  Polskiej, prorektora PWSZ w Chełmie, Ks. Andrzeja Łuszcza, Komendy Miejskiej PSP w Chełmie, władz gminnych i Starostwa Powiatowego w Chełmie, przedstawicieli oświaty oraz Prezesa ZOG ZOSP RP, Komendanta Gminnego ZOSP RP i Jednostki OSP Białopole.