Informujemy, że 9 listopada 2018 r. o godzinie 13°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.
Porządek obrad m.in. przewiduje:
- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Białopole.
- Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Wojsławice.
- Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Przedstawienie raportu o stanie oświaty gminnej.
- Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.