Zespół „Tęcza” działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu i  Strzelcach 11 października  2018roku obchodził Jubileusz 10-lecia istnienia. Opiekunami zespołu są: Beata Rondoś-Krasnowska, Barbara Skwarek i Krzysztof Krasuski. Zespół powstał dzięki Poakcesyjnemu Programowi  Wspierania Obszarów Wiejskich, w ramach którego w gminie Białopole  realizowany był projekt "Moja mała ojczyzna - dziedzictwo kulturowe regionu". Przez te 10 lat zespół miał wiele występów. Uświetniał uroczystości gminne, szkolne, parafialne, koncerty charytatywne. Reprezentował szkołę i  gminę na szczeblu powiatowym i wojewódzkim odnosząc liczne sukcesy.  Ogółem w zespole tańczy i śpiewa 46 osób. Zespół dzieli się na dwie grupy: lubelską i krakowską. Jubileusz Zespołu „Tęcza” rozpoczął się akcentem patriotycznym w związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Klasa VI b zaprezentowała „Taniec Flagi”, a pan Józef Ciszewski – artysta ludowy naszej gminy odczytał swój  wiersz „Flaga”. Następnie radni pod przewodnictwem Pana Wójta rozdali wszystkim obecnym na uroczystości flagi.

Część artystyczna „Tęczy”  zadedykowana została Jubilatom Złotych  Godów, którzy również w tym dniu obchodzili swoje święto i  rozpoczęła się polonezem w wykonaniu tancerzy oraz gości. W uroczystości udział wzięli byli członkowie zespołu,  przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, radni, sołtysi, prezesi, kierownicy  instytucji, zakładów pracy, organizacji  i stowarzyszeń działających na terenie  gminy Białopole  oraz rodzice i  nauczyciele. Obchody Jubileuszu zakończył słodki poczęstunek. Zespół „Tęcza” wraz z opiekunami dziękuje wszystkim za udział w Jubileuszu.