W dniu 11 października 2018 r. na hali sportowej w Białopolu odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia 24 par małżeńskich z terenu gminy Białopole połączona z jubileuszem zespołu „Tęcza”. Medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie” zostali odznaczeni: Państwo Danuta i Stanisław Bartoszewscy z Buśna, Marianna i Ryszard Bas z Białopola, Zuzanna i Władysław Biniaszewscy z Buśna, Jadwiga i Zygmunt Broniccy z Białopola, Jadwiga i Zdzisław Chabernal z Kurmanowa, Elżbieta i Tadeusz Chomiak ze Strzelec, Teresa i Tadeusz Dębiak ze Strzelec, Maria i Lucjan Domańscy z Białopola, Władysława i Marian Fedec z Horeszkowic, Maria i Czesław Grybienko z Raciborowic, Maria i Czesław Jonaszek ze Strzelec, Irena i Zbigniew Kamińscy z Buśna, Józefa i Krzysztof Kołodziejczyk ze Strzelec, Teresa i Henryk Krzywonos z Kicina, Anna i Włodzimierz Kuształo z Teresina, Barbara i Aleksander Małek z Białopola, Wiesława i Józef Mazur z Teresina, Zofia i Henryk Mielniczuk ze Strzelec, Maria i Stanisław Mrozowscy z Raciborowic-Kolonii, Anna i Ryszard Pietraszek z Raciborowic-Kolonii, Lucyna i Marian Rondoś z Białopola, Maria i Ryszard Sapko ze Strzelec, Leokadia i Bolesław Tomala z Białopola oraz Krystyna i Tadeusz Tor z Raciborowic-Kolonii.

Oprócz jubilatów na uroczystość przybyli członkowie rodzin, Krzysztof Grabczuk - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Beata Augustynek – Członek Zarządu Powiatu Chełmskiego, Henryk Maruszewski - Wójt Gminy Białopole, Waldemar Wilgos -  Przewodniczący Rady Gminy Białopole wraz z radnymi , sołtysi z terenu gminy Białopole i Z-ca Kierownika USC –Jolanta Masłowska.  Dostojnym jubilatom przybyłym na uroczystość wręczono medale Prezydenta RP, listy gratulacyjne oraz bukiety kwiatów. Dopełnieniem wzruszającej ceremonii były życzenia od najbliższych, występ zespołu „Tęcza” dedykowany jubilatom oraz słodki poczęstunek.