Drukuj

Informujemy, że 11 października 2018 r. o godzinie 9°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.
Porządek obrad m.in. przewiduje:
- Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy.
- Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białopole”.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Horeszkowice.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.