Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych rozpoczyna realizację projektu "Dźwięki i brzmienia. Muzyczne tradycje Białopola i okolic". Składają się na niego warsztaty śpiewu tradycyjnego, festiwal DZWIĘKI I BRZMIENIA, nagranie teledysków lokalnych zespołów śpiewaczych, wydanie monografii o lokalnych zespołach i muzykujących rodzinach oraz folderu promującego zespoły śpiewacze, a także pakietu edukacyjnego o muzyce wsi i muzycznej tradycji w gminie Białopole. Wymienione działania zaplanowano z myślą o miejscowych twórcach amatorach (dorosłych, młodzieży i dzieciach), w tym o muzykujących rodzinach, a także mieszkańcach okolicy. 

 Projekt "Dźwięki i brzmienia. Muzyczne tradycje Białopola i okolic" łączy pokolenia i będzie zwieńczeniem i uhonorowaniem pracy wszystkich, którzy tworzą kilkudziesięcioosobową aktywną grupę śpiewających w naszej gminie.Jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska.