Działając na podstawie art. 31 w związku z art. 23 ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908) Starosta Chełmski informuje, że indywidualne okazanie projektu scalenia gruntów obrębów Kicin i Zabudnowo odbywać się będzie w świetlicy wiejskiej w Kicinie w dniach 12 września w godz. 9-15, 13 września w godz. 12-18, 14 września w godz. 9-15, 17 września w godz. 9-15, 18 września w godz. 12-18.