Działając na podstawie art. 31 w związku z art. 23 ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908) Starosta Chełmski zawiadamia, że dnia 22 sierpnia 2018 roku o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej we wsi Teremiec odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, w celu okazania projektu scalenia gruntów uczestnikom scalenia. 28 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce Kolonia i Zabudnowo.

 Zawiadomienia w sprawie scalenia.pdf