Harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach  w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Białopole.

 

L.p.

 

Nazwa sołectwa

 

Data zebrania

 

Godzina zebrania

 

Miejsce  zebrania

1.

Białopole

30.08.2018 r.

16.00

Urząd Gminy- sala konferencyjna

2.

Buśno

28.08.2018 r.

13.00

Świetlica

3.

Grobelki

27.08.2018r.

13.00

Mieszkanie sołtysa

4.

Horeszkowice

29.08.2018 r.

15.00

Świetlica

5.

Kicin

27.08.2018r.

14.00

Świetlica

6.

Kurmanów

28.08.2018 r.

15.00

Świetlica

7.

Raciborowice

28.08.2018r.

14.00

Świetlica

8.

Raciborowice - Kolonia

29.08.2018 r.

13.00

Świetlica

9.

Strzelce

29.08.2018 r.

14.00

Świetlica

10.

Strzelce-Kolonia

29.08.2018r.

15.00

Świetlica

11.

Teremiec

22.08.2018 r.

10.00

Świetlica

12.

Teresin

30.08.2018 r.

14.00

Świetlica

13.

Zabudnowo

27.08.2018r.

15.00

Mieszkanie sołtysa