W dniu 26.07.2018 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbyło się spotkanie Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. Głównym tematem spotkania było omówienie organizacji Gminnego Święta Plonów – Białopole 2018, które odbędzie się 19 sierpnia. Uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 Mszą Świętą w intencji rolników z ofiarowaniem Wieńców i Chleba w Kościele Parafialnym w Białopolu. Po nabożeństwie nastąpi przemarsz Korowodu Dożynkowego na plac targowy, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości.

Podczas Dożynek przewidziane są m.in. konkursy:
- Wieńców Dożynkowych
- Wypieku Tradycyjnego Wiejskiego Chleba
oraz degustacja potraw przygotowana przez KGW, wystawa rękodzieła artystycznego, a także występy zespołów artystycznych i wiele innych ciekawych atrakcji.


Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej Gminy, Sołectwa, Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursach: „Wieniec Dożynkowy” i „Wypiek Tradycyjnego Wiejskiego Chleba”, a także do zaprezentowania rękodzieła artystycznego. Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są w terminie do 10.08.2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Białopolu, tel. (82) 568 24 30.