Drukuj

Gmina Białopole otrzymała po raz kolejny dofinansowanie z Unii Europejskiej, tym razem na realizację projektu pt: „Ekologiczne partnerstwo - kompleksowy zakup i instalacja urządzeń służących pozyskaniu OZE w Gminie Białopole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 30 lipca 2018 r. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisali Wicemarszałkowie Krzysztof Grabczuk oraz Grzegorz Kapusta, a ze strony Gminy Wójt Henryk Maruszewski i Skarbnik Anna Prucnal.

Celem głównym projektu jest skuteczniejsze i bardziej wszechstronne wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy Białopole dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy jakości życia mieszkańców gminy. W ramach projektu planowany jest zakup i montaż 103 zestawów kolektorów słonecznych oraz 35 pomp ciepła w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Białopole. Okres realizacji projektu od 29.04.2016r. do 21.12.2020r. Wartość całkowita projektu 1 494 145,22 zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 142 426,14 zł.