W niedzielę 01 lipca 2018 r. w Łopienniku Nadrzecznym odbył się V  Międzynarodowy Festiwal Ludowy „ŁĄCZY NAS KULTURA” – impreza promująca i pokazująca bogate walory tradycji ludowej nie tylko naszego województwa, ale również naszych sąsiadów. Główną ideą Festiwalu było propagowanie i kultywowanie tradycji folkloru, konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja kapel, zespołów śpiewaczych i solistów, doskonalenie warsztatu muzycznego, wymiana doświadczeń oraz wyłonienie najlepszych zespołów, kapel i solistów. W konkursie udział brało 38 podmiotów artystycznych: Zespoły Śpiewacze, Kapele Ludowe, Zespoły Dziecięce oraz Soliści. Naszą Gminę  reprezentował Zespół „BOROWIANKI” z Raciborowic – Kolonii, który wykonał dwa utwory „Żeby nie ta góra” i „Nad rzeczką pod mostem”.