W dniu 22.06.2018r. w Raciborowicach – Kolonii - gmina Białopole odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu XXXV – lecia Zespołu „BOROWIANKI”, połączona z  100  rocznicą  odzyskania  niepodległości  przez  Polskę. Głównym organizatorem tego święta był Zespół „Borowianki” z Raciborowic - Kolonii i Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. Uroczystość rozpoczęta została Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Buśnie, odprawioną przez Księdza Proboszcza – Andrzeja Łuszcza, oprawę muzyczną Mszy Św. zapewnił Zespół „Borowianki”. Na tą uroczystość przybyli zaproszeni goście: - Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Beata Augustynek -  – Członek Zarządu i Radna Powiatu Chełmskiego, która również reprezentowała Starostę Chełmskiego, Aleksandra Muzyczuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, która reprezentowała Wójta Gminy Hrubieszów, Jan Rudnicki – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek    i Organizacji Rolniczych w Chełmie.

Na uroczystość przybył również pierwszy instruktor muzyczny świętującego zespołu -  Zbigniew Kasperkiewicz oraz Alicja Wróblewska - żona zmarłego instruktora Jerzego Wróblewskiego.
Nie zabrakło również władz samorządowych. Obecny był Przewodniczący Rady Gminy Białopole – Waldemar Wilgos oraz Wójt Gminy –  Henryk Maruszewski. W uroczystości uczestniczyli też Kierownicy i przedstawiciele miejscowych zakładów pracy i organizacji oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich. Przybyłych gości powitał Wiesław Napora – radny Gminy Białopole z Raciborowic - Kolonii, a następnie Andrzej Kukla – sołtys wsi Raciborowice – Kolonia, przedstawił krótką historię i dorobek zespołu. Następnie Wójt Gminy Białopole – Henryk Maruszewski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy –  Waldemarem Wilgosem i Dyrektorem GOK w Białopolu – Elżbietą Kudrej - złożyli życzenia i gratulacje oraz przekazali nagrodę i kwiaty dla Jubilata.  Zespół również obdarowany został listami gratulacyjnymi, nagrodami pieniężnymi i upominkami od przybyłych gości. Wspólnie  odśpiewano dla Jubilatów   tradycyjne „ Sto lat”. Pierwszym artystycznym upominkiem  dla Jubilatów była inscenizacja pt: „Taniec flagi” w wykonaniu dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu.
Dla świętujących Jubilatów oraz dla wszystkich gości śpiewał  również Zespół „Ostrowiacy” z Ostrówka. Wszyscy  obejrzeli też występ świętującego swój Jubileusz Zespołu „Borowianki”. Następnie wszyscy zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez Panie z Zespołu „Borowianki”, podczas którego przedstawiono krótką prezentację multimedialną przygotowaną na podstawie kroniki, jako podsumowanie 35-letniej historii Zespołu „Borowianki”. Jak przystało na tak wyjątkową uroczystość nie zabrakło również jubileuszowego tortu,  ufundowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. W związku
z przypadającą w tym roku 100  rocznicą  odzyskania  niepodległości  przez  Polskę, podczas uroczystości wszystkim uczestnikom zostały rozdane narodowe flagi przeznaczone do wywieszenia podczas świąt państwowych. Uroczystość zakończono wspólną zabawą przy zespole „Gratis”.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do uświetnienia tego święta. Dziękujemy również naszym wspaniałym Jubilatom za ich trud, zaangażowanie, miłość do pieśni ludowych i długoletnią promocję naszej gminy, życzymy  zdrowia i dalszych sukcesów artystycznych na kolejne lata działalności.