Gmina Białopole prowadzi nabór wniosków w dniach 21 maja do 8 czerwca 2018 r. na usuwanbie eternitu w ramach projektu: "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego". Druki do pobrania w tutejszym Urzędzie Gminy pok. nr 15.