14 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie odbyło się podsumowanie V edycji Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim ,, Stanisław Konarski – nasz współczesny”. Konkurs miał przybliżyć uczniom postać patrona szkoły, wybitnego nauczyciela, który dążył do wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu oraz wskazać, ze jego idee nadal są aktualne. Wśród laureatów  znalazła się uczennica klasy III gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu Julia Brudnowska, którą do konkursu przygotowała  Joanna Rondoś.  Julia otrzymała pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe z rąk przewodniczącego Jury – profesora Mieczysława Ryby i Lubelskiego Kuratora Oświaty- Teresy Misiuk.