Wniosek na dofinasowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła został pozytywnie rozpatrzony i gmina otrzyma dofinansowanie na zakup i montaż tych urządzeń.  W związku z tym zapraszam wszystkich mieszkańców gminy, którzy podpisali umowy na montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła na spotkanie dot. dalszego postępowania w tym projekcie. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej urzędu. Z uwagi na terminowość realizacji projektu obecność obowiązkowa.