Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:  Podejmowanie działalności gospodarczej – limit środków: 500 000,00 zł (ogłoszenie o naborze nr  1/2018)

Termin naboru wniosków: 15 marca 2018 roku - 29 marca 2018 roku. Szczegółowe informacje na stronie www.ziemiachelmska.pl   zakładka: LEADER 2014-2020/Podzakładka: Ogłoszenia o naborach wniosków   oraz w Biurze LGD „Ziemi Chełmskiej” Pl. Niepodległości 1/330 w Chełmie, tel:. 82 562-75-71  / 531-219-707         

                                                                                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.