W niedzielę 28 stycznia 2018 r. Zespół „FLOWERS” z Białopola, „Borowianki” z Raciborowic - Kolonii oraz Hanna Gągoł i Krzysztof Gągoł uczestniczyli w XIV Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej – „Kolędy i Pastorałki”.   Celem przeglądu była popularyzacja kolęd i pastorałek, kultywowanie  i upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz doskonalenie warsztatu artystycznego. Po wysłuchaniu 35 wykonawców Jury przyznało nagrody dla zespołów: „Flowers” z Białopola i „Borowianki” z Raciborowic - Kolonii, natomiast wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Gągoł i Hanna Gągoł.