Spotkania opłatkowe to okazja do wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła w dniu 19.01.2018 r. w świetlicy wiejskiej w Teremcu, gdzie odbyło się VII Spotkanie Opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Białopole. Organizatorzy tej uroczystości to: Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich, Koło Gospodyń Wiejskich w Teremcu przy współpracy z kołami gospodyń z terenu całej Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białopolu.

 W spotkaniu uczestniczyły delegacje z Kół  Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Białopole oraz zaproszeni goście: Piotr Deniszczuk – Starosta Powiatu Chełmskiego, Beata Augustynek – Członek Zarządu Powiatu Chełmskiego, Ksiądz Kanonik – Henryk Borzęcki – Proboszcz Parafii w Białopolu, Wójt Gminy – Henryk Maruszewski oraz Kierownicy i przedstawiciele miejscowych zakładów pracy oraz organizacji pozarządowych. Jak na spotkanie opłatkowe przystało, wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie ciepłe życzenia oraz dokonali podsumowania minionego roku. W bożonarodzeniowy i kolędowy nastrój wprowadziły gości Zespoły: „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii oraz „Flowers” z Białopola. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich.  Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do uświetnienia naszej uroczystości.