W związku z prowadzeniem prac związanych ze scaleniem gruntów obrębu Strzelce - Kolonia gmina Białopole, niniejszym zawiadamiam, że jako geodeta projektant scalenia gruntów prowadzę czynności związane z okazaniem rejestru szacunku porównawczego gruntów i zebraniem życzeń, co do przyszłej lokalizacji gruntów. Czynności te zostaną przeprowadzone w dniach od 16 do 19 stycznia 2018 r. w godzinach 9:30 - 14:00 w świetlicy wiejskiej we wsi Strzelce - Kolonia. (Geodeta uprawniony - Grzegorz Mazurek).