Dnia 07.01.2018 r. po raz piąty  w świetlicy wiejskiej w Strzelcach odbyło się spotkanie pt. „Święte wieczory”. Organizatorzy serdecznie powitali wszystkich przybyłych mieszkańców wsi Strzelce oraz okolicznych miejscowości. Celem spotkania była integracja mieszkańców gminy Białopole przy wspólnym śpiewaniu kolęd i wspomnieniach jak to niegdyś obchodzono na wsi czas Bożego Narodzenia. Na spotkaniu obecny był  Ksiądz Kanonik - Henryk Borzęcki – Proboszcz Parafii w Białopolu, Ksiądz Andrzej Łuszcz –– Proboszcz Parafii w Buśnie oraz  Wójt Gminy – Henryk Maruszewski. Uroczystość połączona była z Dniem Babci i Dziadka, więc szczególne słowa powitania skierowane zostały do babć i dziadków przybyłych na uroczystość.

W bożonarodzeniowy i kolędowy nastrój przybyłych gości  wprowadzili kolędnicy misyjni z Parafii Buśno, przedstawiając Jasełka. Następnie  wystąpiła Patrycja Wilgos z Białopola, która zaśpiewała polskie kolędy i pastorałki. Dzieci i młodzież z zespołu „Tęcza” zaprezentowały tańce i piosenki ludowe oraz kolędy, również  zespół „Flowers” z Białopola oraz zespół „Borowianki” z Raciborowic - Kolonii wykonał polskie kolędy i pastorałki. Był czas na dzielenie się opłatkiem i życzenia podtrzymujące jeszcze atmosferę Bożego Narodzenia. Przy poczęstunku przygotowanym przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzelec wspólnie śpiewano kolędy i wspominano dawne czasy. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy okazali pomoc w przygotowaniu spotkania oraz wyrażają nadzieję, że za rok odbędzie się kolejne spotkanie.